V pátek 6. srpna 2021 uspořádal klub seniórů pro Domoradovice a Břemí jednodenní autobusový zájezd do východočeského města Litomyšl. Město Litomyšl je nabito kulturními památkami. Pro prohlídku byl vybrán zámek, který je zapsán do seznamu kulturního dědictví UNESCO a starodávný proboštský kostel Povýšení svatého kříže. Návštěvy památek i oběd v místní restauraci Slunce byly dopředu sjednány, takže přestože je město Litomyšl vzdáleno přibližně 200 km, podařilo se stanovený program naplnit k všeobecné spokojenosti účastníků. Zájezdový autobus zajistil a též řídil pan Kamil Olšák, které pracuje jako řidič autobusu v dopravní firmě ČSAD Vsetín. Zájezd připravili pan Winfried Kowal, Bohumil Kříž a paní Ludmila Řemelková. Bohužel pan Kowal a paní Řemelková se zájezdu nakonec nezúčastnili, pro nenadálé onemocnění. Vedení zájezdu tedy musel převzít Bohumil Kříž, finanční záležitosti převzala na svá bedra paní Eva Křížová. Vzhledem k tomu, že členy klubu nebylo možné naplnit celý autobus, byli k účasti přizvání senióři z okolních obcí (Žimrovic, Benkovic, Hradce nad Moravicí a Březové).

Proboštským kostelem nás provedl místní farník a znalec pan Večeře. Hovořil velmi zasvěceně nejen o samotném kostelu a jeho interiéru, ale vše spojil s historií města. Zámkem výpravu, jak bývá obvyklé, provedla profesionální průvodkyně. Poslední zastávkou v Litomyšli byla restaurace Slunce, kde výprava společně poobědvala. Kolem 15. hodiny se výprava vydala na zpáteční cestu, na níž byla plánovaná ještě zastávka v městě Loštice, kde se nachází továrna na výrobu světoznámých olomouckých tvarůžků. Vzhledem k již pokročilé době nebylo možno uskutečnít exkurzi do výroby. Tak alespoň účastníci vzali útokem podnikovou prodejnu, v niž nakoupili tvarůžkové lahůdky, které nejsou v běžných obchodech k dostání.

Závěrem je nutno připomenout, že tyto a podobné akce podporuje a umožňuje svým dotačním programem město Hradec nad Moravicí, což všichni s povděkem kvitujeme.

 

FOTKY ZDE