CO JE TO?

Jelikož se nepodařilo nikomu z občanů Domoradovic v kandidátních volbách 2014 dostat do zastupitelstva či rady města Hradec nad Moravicí, neměli jsme v nadcházejícím volebním období 2014-2018 přímé spojení s vedením města. Proto bylo nutné tento problém nějak vyřešit a ve spojení s vedením města zůstat i nadále. A podle zákona č. 128/2000 Sb. zákoně o obcích, tato možnost existuje ve formě „OSADNÍHO VÝBORU“. Jedná se o komisi z řad obyvatel naší obce, která bude projednávat veřejnou problematiku týkající se obecní infrastruktury a dále ji bude předkládat na zastupitelstvu města Hradec nad Moravicí k projednání.

I v kandidátním roce 2018-2022 byl zřízen osadní výbor Domoradovice, který bude mít nově 10 členů.

Na veřejné obecní schůzi dne 28.11.2014 byla občany Domoradovic zvolena sedmičlenná komise: Ing. Jaromír Vícha, Martin Kowal, Eva Křížová, Karel Strak, Ludmila Řemelková, Václav Šustek a Ing. Marek Černý.

Od roku 2018 k nim přibyli ještě Ing. Ladislav Kříž, Ing. Karel Škrobánek a Ing. Lukáš Vícha.

JAKÉ MÁ PRAVOMOCI?

Tato již desetičlenná komise si mezi sebou zvolí svého předsedu, který se bude zúčastňovat zasedání zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, kde bude předkládat své návrhy, náměty a požadavky na zlepšení chodu naší obce. A dle výše zmíněného zákona mu musí být uděleno při tomto zasedání slovo.

JAK MŮŽU PŘISPĚT?

Osadní výbor se bude dle potřeby (nejméně však 4x ročně) scházet a projednávat problematiku infrastruktury naší obce v místním kulturním domě. Tyto schůze jsou neveřejné, pokud osadní výbor neurčí jinak.

Pro veřejnost je zřízena na těchto stránkách v sekci PRO VEŘEJNOST veřejná diskusní plocha, kde může kdokoliv, ať už pod svým jménem nebo anonymně, sdělit své náměty, požadavky, připomínky apod. a osadní výbor se jimi bude při nejbližší příležitosti zabývat.

Své náměty, požadavky, připomínky apod. můžete rovněž zasílat na soukromý e-mail osadního výboru ovdomoradovice@email.cz