CO JE TO?

Jelikož se nepodařilo nikomu z občanů Domoradovic v kandidátních volbách 2014 dostat do zastupitelstva či rady města Hradec nad Moravicí, neměli jsme v nadcházejícím volebním období 2014-2018 přímé spojení s vedením města. Proto bylo nutné tento problém nějak vyřešit a ve spojení s vedením města zůstat i nadále. A podle zákona č. 128/2000 Sb. zákoně o obcích, tato možnost existuje ve formě „OSADNÍHO VÝBORU“. Jedná se o komisi z řad obyvatel naší obce, která bude projednávat veřejnou problematiku týkající se obecní infrastruktury a dále ji bude předkládat na zastupitelstvu města Hradec nad Moravicí k projednání.

I v kandidátním roce 2018-2022 byl zřízen osadní výbor Domoradovice, který má nyní 9 členů.

Ing. Jaromír Vícha, Eva Křížová, Karel Strak, Ludmila Řemelková, Václav Šustek, Ing. Marek Černý, Ing. Ladislav Kříž, Ing. Karel Škrobánek a Ing. Lukáš Vícha.

JAKÉ MÁ PRAVOMOCI?

Tato v současné době devítičlenná komise si mezi sebou zvolí svého předsedu, který se bude zúčastňovat zasedání zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, kde bude předkládat své návrhy, náměty a požadavky na zlepšení chodu naší obce. A dle výše zmíněného zákona mu musí být uděleno při tomto zasedání slovo.

JAK MŮŽU PŘISPĚT?

Osadní výbor se bude dle potřeby (vždy před zasedáním zastupitelstva města) scházet a projednávat problematiku infrastruktury naší obce v místním kulturním domě. Tyto schůze jsou neveřejné, pokud osadní výbor neurčí jinak.

Pro veřejnost je zřízena na těchto stránkách v sekci PRO VEŘEJNOST veřejná diskusní plocha, kde může kdokoliv, ať už pod svým jménem nebo anonymně, sdělit své náměty, požadavky, připomínky apod. a osadní výbor se jimi bude při nejbližší příležitosti zabývat.

Své náměty, požadavky, připomínky apod. můžete rovněž zasílat na soukromý e-mail osadního výboru ovdomoradovice@email.cz