Klub vznikl v roce 2019 ze společenských potřeb místních maminek, které měly zájem vzájemně se setkávat a bavit se při různých aktivitách. 

Tento zájem a chuť společensky se bavit tak daly 1.2.2019 rámec pro vznik komunity, která si dala název Domo Aktivity Klub. (DAK) 

Cílem DAK je tedy rozvoj společenského života s prioritním zaměřením na mládež s účelem socializace a začleňováním do aktivit a života vesnice.

Základnou pro DAK se stal,  po schválení Městem Hradec nad Moravicí, kulturní dům.

DAK řeší své aktivity pomocí workshopů, tréninků přednášek, setkání, instruktáží a společenských akcí se zaměřením na oblasti pohybové (hry, sporty, tanec), tvořivé (výtvarné, kreativní), edukativní, praktické se zaměřením, tradiční a zvyklostní.

Příkladem realizovaných aktivit jsou  Tvořivé dílny „Velikonoce“ , Tvořivé dílny „Vánoce“, Svátek matek, Dětské dny, Masopust – vodění medvěda,  Mikuláš, Výlety do okolí, Společné opékání,  Cvičení s dětmi, Charitativní pomoc, Součinnost s ostatními spolky.  

Členství je dobrovolné, směr a aktivity jsou diskutovány a odsouhlašeny na schůzkách DAK.

Pro potřeby DAK jsou rezervovány termíny, které jsou zobrazovány v kalendáři KD.