• 1357 – první písemná zmínka o obci Domoradovice. První známý držitel – hradecký purkrabí Mařek z Domoradovic.
  • 15. století – Domoradovice tvořily manský statek hradu Vikštejna.
  • Tvrz – 1. zprávy o ní máme z let 1561 a 1570, kdy statek vlastnili Pavlatové z Olšan
  • Martin P. z Olšan – Byl ženat s Kateřinou Wolfsdorferovou z Bernštorfu, 1551 je připomínán jako místosudí na Opavsku, v l. 1556 až do své smrti okolo 1569 seděl na
    Domoradovicích, kde bydlel u své tchyně Machny z Prudnika.  Sudí menšího práva zemského v knížectví Opavském asi do r. 1563. Zemřel pravděpodobně bez potomků neboť po něm dědil jeho bratr Jakub. Martin dostal s manželkou svou Kateřinou, dcerou někdy Jana Wolfsdorfera z Bernštorfu a Markéty z Prudníka na Domoradovicích v Opavsku statek tento, jelikož mu manželčiny sestry Alžběta, manželka strýce jeho Jana Pavláta z Olšan, a Kristína po matčině smrti 1561 své díly zboží toho postoupily. Mikuláš Štáblovský z Koválovic, maje za manželku Kunku Vlkovnu z Konecchlumí, měl nějaký čas dvůr v Domoradovicích v nájmu od Martina Pavlaty z Olšan.
  • Jakub P. z Olšan – Snad týž Jakub, který byl bratrem výše uvedeného Martina, místosudího na Opavsku, prodal Domoradovice r. 1570 Kašparovi Rotmberkovi z Ketře a Drslavě.
  • Tvrz zanikla patrně za třicetileté války (1618-1648), nejpozději však krátce po r. 1667, kdy Fridrich Jakwek z Krölkau prodal Domoradovice Jiřímu Kryštofovi Pruskovskému z Pruskova, který je připojil k hradeckému panství. Nedochovaly se z ní žádné pozůstatky. Nevíme ani, kde stála. 

Erb Rotmberků z Ketře

Erb Pavlátů z Olšan