DSCF3290Po dlouhá léta jsme byli zvyklí slavit karmaš v červnu ve svátek sv. Antonína – tedy svatého, kterému je zasvěcen farní kostel v Melči. Současný farář O. Peter Augustin Kerak však přinesl změnu. Ve svátek sv. Antonína to není karmaš, nýbrž pouť. Karmaš se slaví jako výročí posvěcení kostela. A to se v Melči stalo 21. září 1890. Takže letos to bylo již 125 let a otec Peter to pojal skutečně velkoryse. Karmaš se slaví vždy nejbližší neděli k tomuto výročí a to letos připadlo na neděli 20. září. Páteří celé akce byla slavná mše svatá, celebrovaná generálním vikářem ostravsko-opavské diecése O. Martinem Davidem za účastí dalších 4 kněží, mezi kterými nechyběl ani náš rodák O. Kamil Strak. Mše se konala v 10 hodin a její průběh provázel svým zpěvem 25-ti  členný pěvecký sbor Sursum Corda ze Slovenska velmi vysoké úrovně. Mše se zúčastnila i oficiální delegace hasičů z Domoradovic a Melče se svými spolkovými prapory. Náš sbor representovali vlajkonoši Adolf Jahn, Jiří Groda a Jaroslav Kříž. Farníci tuto slavnost podpořili svou vysokou účastí – neoficiální sčítání s blížilo číslu 200 účastníků, takže kostel byl zase po dlouhé době plný. Po mši svaté uspořádal pěvecký sbor krátké koncertní vystoupení. Vystoupení se setkalo s velkým úspěchem, který byl korunován dlouhým potleskem ve stoje. Kdo byl přihlášen, zúčastnil se pak společného oběda v kulturním domě v Melči a příjemného posezení s kávou a koláčky. Slavnost ukončila v 15.30 opět v kostele modlitba za farnost, Te Deum a slavnostní požehnání. Účastníci slavnosti si mohli za malý obnos zakoupit zajímavou publikaci Petra Tesaře „Farní kostel sv.  Antonína Paduánského v Melči“, v níž je popsána podrobná historie melčské farnosti od první zmínky o melčském kostele z roku 1640 i popis kostela v současné době a vysvětlen význam znaku farnosti.

Foto dokumentaci pořídila Lenka Hanáková a v nejbližší době ji umístí do naší foto galerie. Později budou fota vystavena v kostele s možností si některá objednat.