kapleDne 29.8.2015 proběhla v obci Domoradovice oslava 170-ti letého výročí postavení a posvěcení kaple, která je zasvěcena sv. Barboře.

Oslav, které proběhly ve velice milé a přátelské atmosféře, se zúčastnilo cca 150 lidí. Velice příjemné bylo setkání s rodáky, kteří žijí v odlehlejších částech naší republiky a v obci nebyli již mnoho let. Ke zdaru těchto oslav přispělo i slunečné počasí.

Před vlastní oslavou bylo zapotřebí opravit kapli a zvelebit její okolí. Těchto úkolů se s nadšením chopili někteří občané Domoradovic, kteří zde odpracovali cca 158 brigádnických hodin. Hlavní zásluhu mají Kříž Jaroslav, Strak Karel a Jahn Adolf. Velký dík patří také všem, kteří se aktivně podíleli na přípravách i průběhu oslav – za výzdobu kaple paní Marii Kokořové, za přípravu brožury o historii obce panu Bohumilu Křížovi a za vynikající gulášek p. Zdeňkovi Gebauerovi a p. Václavu Šromovi.

Poděkování patří také zastupitelům města, kteří podpořili opravu kaple i vlastní oslavy. Věříme, že spolupráce mezi městem a občany bude fungovat i v dalších letech. >FOTKY Z OSLAV ZDE<