Moc, moc, moc děkujeme všem obyvatelům Domoradovic, Filipovic, SDH Domoradovice , seniorům z Domo Seno, Domo Bike Teamu DBT jak za materiální tak hlavně finanční pomoc.
Díky těmto lidem a sdružením se nám podařilo vybrat celkem 51.600 Kč. Za tyto peníze jsme nakoupili elektrocentrály, rozbrušovačky, motorové pily, kanystry s benzínem, bourací kladiva, ruční nářadí, ochranné pomůcky, prodlužovačky, krycí plachty, kbelíky…… a nezapomněli jsme ani na čtyřnohé kamarády🐶 a taky něco hořkého na pití 🍺.
V neděli 27.6. ráno v 8.00 odjíždíme společně se sbory ze Žimrovic a Branky do postižených oblastí.
 
JSEM OPRAVDU VELMI HRDÝ, ŽE ŽIJU V DOMO!!!!!!!!!!
Starosta Kovis