Jedním z plánovaných bodů činnosti Klubu seniorů z Domoradovic a Břemí bylo uspořádání exkurze do továrny na výrobu krbových kamen a kachlí na stavbu kachlových kamen v Tošovicích. O obci Tošovice veřejnost ví, že se zde nachází lyžařský areál se dvěma sjezdovkami. Málokdo ovšem ví, že majitel tohoto lyžařského areálu založil v Tošovicích firmu, ve které se vyrábí výše zmíněné výrobky. Exkurzi dohodla paní Marie Jaschková, která se zná s vedoucím této továrny a tak ve čtvrtek 4. dubna 2019 vyrazila z Domoradovic kolona osobních aut směrem na Tošovice. 

Pan vedoucí již nás očekával a ukázal nám nejprve jejich vzorkovnu (dnes se říká showroom), kde mají vystaveny kamna, která zde vyrábějí i vzorky kachlí. Po té nás provedl výrobními halami, kde jsme sice neviděli pracovníky firmy přímo při práci, protože již bylo po pracovní době, ale mohli jsme vidět podle odborného výkladu pana vedoucího polotovary po jednotlivých fázích výroby kachlí. Kachle se vyrábějí ze směsi kaolínu, což je surovina na výrobu porcelánu a šamotu. Na závěr prohlídky jsme byli obdarování malými vzorky kachlí, které se zde vyráběji.

Po ukončení exkurze jsme navštívili zmíněný lyžařský areál a výlet byl ukončen občerstvením v restauraci Ve sklípku v Kružberku.

 

 

 

 

 

 

 

FOTKY ZDE