Nejen v naší obci se odmlčely zvony. Ty dle křesťanské tradice „odletěly“ do Říma. Jejich vyzvánění Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu nahradily různé klapotky a řehtačky. Klapotání ustává na Bílou sobotu večer, kdy se po modlitbě Gloria zvony vracejí z Říma, aby zvěstovaly zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Začali jsme klasicky na Zelený čtvrtek v 7 hodin večer u hasičské zbrojnice. Ti, co už minulé roky klapotali, tak věděli co a jak, no a ti noví se postupně učili. Toto první klapotání jsme zakončili modlitbou na vrchním konci Domoradovic.

Druhý den, na Velký pátek, někteří obcházeli obec, někteří jeli nahrazovat zvony do Břemí, což bylo velice komfortní, protože se jízdné autobusem letos rapidně zlevnilo. V Břemí pomáhal našim klapotářům i kolega z Filipovic. Dopoledne už nás zase bylo o trochu víc, takže věříme, že to muselo celou vsí znít. Nicméně byl to čas oběda, tak nezbyl čas po této obchůzce na popovídání. Letos, ale i minulý rok, se pár klapotářů zúčastnilo i klepání ve 3 hodiny odpoledne, což je hodina, kdy údajně skonal Ježíš Kristus. Je určitě pěkné, že i na toto se nezapomíná. Večer byl komplikovanější, protože klapotání dává dětem hodně zabrat, proto přišel večer menší počet osob, ale i to bohatě stačí k tomu, aby o nás lidé věděli a všímali si naší „maličkosti“.

Na Bílou sobotu se letos jistému účastníkovi podařilo ráno vstát, což je veliký pokrok a výhoda. Proběhla také neplánovaná akce, a to ta, že se zase jelo autobusem do Břemí, takže někteří opět klapotali sami v Domoradovicích. V poledne měl plánovaně dojít každý, kdo má podíl na realizaci této akce, ale na někoho bohužel usedla velká únava, ba dokonce nemoc. Na vrcholu naší obce „na kříži“ byla pronesena závěrečná modlitba a poděkování za všechno dobré, co jsme prožili. Všem, kteří se podíleli na této akci, byly rozdány bonbony a nějaká čokoládka. Následně jsme se společně vyfotili a mohli jít domů si užívat prázdnin.

Velké dík patří celé bandě, co chodila, že se jim chtělo ráno vstávat a že měli chuť se stmelovat, protože hlavní smysl klapotání je navazovat, byť i stará, přátelství. Kéž i další roky se bude tato skvělá akce rozvíjet a realizovat.

Vítězslav Jahn,
vedoucí akce pro rok 2019