V sobotu 11. května v 15. hodin odpoledne se začal pomalu zaplňovat sál maminkami, babičkami a dalšími členy rodin, aby společně oslavili svátek Den matek.

Po úvodním slově pana Kowala a pana Straky z Klubu seniorů započalo téměř hodinové vystoupení domoradovických dětí. Uvaděčky programu byly Kristýna Jaroňová a Bára Řemelková.

Nejprve Barča přivítala svou vlastní básní hosty v sále. Poté společně se svou sestrou Viki Řemelkovou a kamarádkou Katkou Víchovou ze Žimrovic předvedly lidový tanec na píseň „Nepij Jano, nepij vodu!“. Tento tanec nacvičily v ZUŠ V. Kálika v Opavě pod vedením p. uč. Bilíkové. Každoročně děvčata vystupují se svým tanečním pásmem ve Slezském divadle.

Jako další vystoupily dvě slečny. Eliška Straková zahrála na klavír skladbu „Lodička“ a Markétka Jedličková za doprovodu svého tatínka Petra Jedličky zahrála na příčnou flétnu skladbu „Matona Mia Care“. Ikdyž děvčata navštěvují ZUŠ jen krátce, hra se jim moc povedla.

Nejmladší děti vystoupily jako Broučci – v roli berušek zatančily Esterka Kunzová a Barunka Straková a v roli čmeláků Vojta Strak a Matěj Hrubý. Děti velmi pobavily obecenstvo svou přirozeností a roztomilostí.

Eliška Víchová společně s kamarádkami Klárkou Wolfovou a Luckou Hoňkovou z Hradce předvedly flétnové trio s názvem „Ležérní flétny“. Děvčata navštěvují ZUŠ v Hradci n. Mor. a pod vedením p. uč. Hrudové získávají jednu cenu za druhou. V letošním roce se dopracovaly až k 1. místu celostátní soutěže. Gratulujeme!!!

Skupinka děvčat v čele s Martinem Rychlým zatančila na lidové písně. Společně s Valentýnkou Křížovou, Sabinkou Warzelovou, Emičkou Hrubou a Maruškou Černou měla také vystoupit Alenka Šustková. Bohužel v den vystoupení Alenka onemocněla, a proto ji musela narychlo zastoupit Magdička Beranová. Po zatančení ještě děti přednesly básně pro maminky.

Jako další předvedl své umění Filip Jedlička. Jeho hbité a rychlé prsty zahrály na klavír krásnou skladbu s názvem „Bystřina“. Filip navštěvuje ZUŠ v Opavě.

Už jste viděli, jak fandí roztleskávačky? Bařča a Viki Řemelkovy, Kiki Jaroňová, Eliška Víchová, Eliška Straková a Katka Víchová předvedly nejen rytmus v těle, ale také mnoho gymnastických prvků. Jejich závěrečná zvedačka byla oceněna bouřlivým potleskem.

Slavnou píseň „Mamma Mia“ od skupiny ABBA zahrály Barča a Viky Řemelkovy společně s Aničkou Beck z Branky. Jejich šestiručku doprovázel hrou na kachón p. uč. ZUŠ Hradec pan Petr Okénka.

Při závěrečné písni, kterou zazpívaly všechny děti, se dojetím zalesklo nejedno oko. Děti se rozloučily písní „Pro mámu…“ od skupiny Holki.

Chtěla bych poděkovat všem dětem, že se zapojily a ukázaly, že i v Domoradovicích máme mnoho šikovných a talentovaných dětí. Také děkuji Klubu seniorů, že nám umožnili vystoupit na jejich akci.

Pavla Řemelková

FOTKY Z AKCE ZDE