Prohlížím si fotky z letošních velmi vydařených plesů. „Velký“ tradiční hasičský ples se setkal opět s mimořádným úspěchem a neméně velký úspěch zaznamenal i následný dětský maškarní ples, jehož motto bylo „Z lesního království“.

Organizátoři těchto akcí jsou již zkušení matadoři a tak úspěch je samozřejmě očekáván. V tomto zamyšlení bych se však chtěl věnovat spíše prostředí, v němž se plesy a konečně i další kulturní i sportnovní akce odehrávají. Nemohu najít ta správná slova, jimiž bych chtěl vyjádřit uznání všem domoradovským občanům, jimž nebyl a není osud domoradovského kulturního domu lhostejný, a kteří svým osobním nasazením přiměli vedení města Hradec nad Moravicí, aby město budovu v prvé řadě převzalo do své správy a v druhé řadě zafinancovalo ty nejnutnější opravy. Nebylo to lehké, překonat zejména přezíravý postoj a mohu říci i aroganci, s níž zastupitelsto odmítalo požadavky nejprve na odkoupení budovy od 1.a.s. Hradec a posléze plány a projekty na její rekonstrukci.

Nicméně po neskutečně dlouhých 12 letech, ve kterých se ve vedení města vystřídali 3 starostové a 3 zastupitelstva, bylo úsilí domoradovských vyjednavačů korunováno alespoň částečným úspěchem. Zastupitelstvo postupně během dvou let uvolnilo celkem 3 miliony Kč, za které byla v roce 2018 provedena výměna oken a kompletní rekonstrukce topení. Mezi tím ovšem již na přelomu let 2015 a 2016 velká skupina dobrovolníků ve svém volném čase (34 členů i nečlenů/členek SDH se odpracovalo 1.350 hodin) upravila interér sálu a přilehlých prostor, čímž bylo umožněno, že i v roce 2016 se zde mohly konat plesy.

A tím se dostávám k začátku své úvahy. Prohlížím se fotografie sálu, který je připraven přijmout hosty našich skvělých plesů. Nechci příliš přehánět, ale myslím, že bychom v okolních obcích těžko hledali sál, který by se svým interiérem mohl sálu v našem kulturáku rovnat. Neopakovatelnou atmosféru tomu sálu dává jeho nádherný kazetový strop, jehož nádhera vynikla zejména po vymalování, kdy stěny prokoukly ze zašlé šedi do hezké bílé barvy.

A kdyby byla okna zakryta záclonami, proměna nádherného prostoru by byla dovršena. Akustice sálu by pravděpodobně prospělo i obnovení dlouhých závěsů před okny. ale to bych asi chtěl už moc.

Znepokojuje mě však záměr osadního výboru, který vzniknul pro současné volební období, jenž má v úmyslu tento nádherný strop odstranit. Snad z nějakých požárních důvodů. V mém pokročilém věku by mi už to snad mohlo být jedno, ale je mi proti mysli tento nádherný prostor (nechci říci neuváženým) nějakým zásahem znehodnotit.

Chtěl bych proto tímto apelovat na ty, kteří mají další osud tohoto skvostu ve svých rukou. Nedopusťte jeho zničení. Hledejte způsob jak tento prostor zachránit. Vždyť i sportovní aktivity, které se zde uskutečňují, je možno provozovat v hezkém prostředí.

Bohumil Kříž