Osadní výbor připravuje další etapu rekonstrukce KD a to hned v několika variantách. Cílem je aby bylo opraveno celé první podlaží vyšší části – sál, sociální zařízení, šatna, kuchyňka se zasedačkou a k tomu střecha.
Je otázkou zda-li se nám to podaří v jedné etapě, nebo ve více – záleží na zastupitelstvu jakou částku na rekonstrukci uvolní. Záměrem osadního výboru je, aby se to dělalo komplexně celé.
Pracujeme se dvěma variantami –  a to buď v sále podhled ponechat a nebo udělat podhled nový.
V obou případech jsou věci pro a proti. Na stávající podhled jsme u dodavatelů nalezli svítidla téměř shodného typu se stávajícími, tak aby nezůstaly případné světlé mapy na dřevěném podhledu po starých svítidlech.
Nikdo tedy nikdy nerozhodl, že se chce stávající strop zrušit. Je to pouze jedna z variant, se kterou se pracuje.
Co se týká akustiky – ani jeden z nás nejsme odborníky na tuto problematiku a pouze se můžeme domnívat, že záclony a závěsy to vylepší. K tomuto problému si přizveme nějaké odborníky, kteří změří akustiku sálu a navrhnou vhodné řešení.
A co se týká záclon a závěsů – jelikož se dělaly okna a topení, tak se sundaly a bylo rozhodnuto, že když to vzhled prostoru a akustika bude požadovat, pořídí se nové. Tato sezóna byla zkušební – jaké by to bylo bez nich. Názor na to, že to se záclonami bylo hezčí není sice jediný, ale jsou i názory naprosto opačné. Bereme v potaz pouze názory z konaných plesů a soukromých oslav. Sportovci se vyjádřili, že je jim jedno, zda tam záclony a závěsy jsou či nikoliv.
Pokud tedy budou, tak předpokládáme, že až v příštím roce po rekonstrukci sálu.
A na závěr jak to celé probíhá:
                1. osadní výbor jedná se zástupci města o možné investici
                2. pracovní komise má informace o možných financích a na to připraví podklady-varianty
                3. osadní výbor podá žádost o realizaci na zastupitelstvo
                4. zastupitelstvo rozhodne – buď ano, nebo ano s podmínkami a nebo ne a jsme zpět v bodě 1
 
PROSÍME OBČANY, ABY SVÉ PŘÍPADNÉ DOTAZY SMĚŘOVALI PŘÍMO NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU, ABY SE PAK NEŠÍŘILY NEÚPLNÉ INFORMACE. DĚKUJEME