OV nemá kapacity realizovat sbírku pomoci Ukrajině.

Protože jsme však byli osloveni, zda bychom nějakou možnost nemohli zprostředkovat, nabízíme zájemcům, kteří chtějí pomoci, možnost zapojit se do sbírky materiální pomoci, kterou opakovaně pořádá CZŠ v Hradci nad Moravicí.

Nejbližší termín odvozu materiální pomoci je stanoven na sobotu 7.5., kdy škola odveze další materiál na slovensko-ukrajinské hranice. Materiál pak dále poputuje do vnitrozemí Ukrajiny do nejvíce postižených oblastí.

Pokud byste chtěli něčím přispět, tak přineste v příštím týdnu do školy trvanlivé potraviny, léky, drogérii, spacáky a karimatky.

Pokud chcete přispět a nemůžete předat materiál osobně, můžete jej předat Jaromíru Víchovi, který jej škole doručí.

Další odvoz materiální pomoci proběhne z kraje června – ještě bude upřesněno.

S přáním prožití pokojných jarních dnů

Členové OV Domoradovice