V sobotu 29. ledna 2022 se v místním kulturním domě po 2 letech uskutečnila výroční valná hromada SDH Domoradovice. 👩‍🚒🧑‍🚒 Před samotnou valnou hromadou se sešli členové výboru k projednání navýšení členských poplatků a téměř jednoznačně odhlasovali jejich navýšení. Okolo 16.00 h byla valná hromada zahájena náměstkem starosty Markem Č. Účast členů sboru byla z důvodu stále probíhající pandemie velice skromná. I v tak úzkém kruhu starosta sboru Martin K. zhodnotil činnost sboru za poslední 2 roky a poté předal slovo Pavlu H., který přítomné seznámil se zprávou revizní komise. Zprávu o hospodaření sboru za poslední 2 roky pak přednesla pokladní SDH Ludmila Ř. Jsme rádi, že letos poprvé se spolu s námi výroční valné hromady účastnili naši nejmladší – Domo Draci 🧑‍🚒🐉
Po skončení schůze následovala diskuze a občerstvení 🍺🍻