I v kandidátním roce 2018-2022 byl zřízen osadní výbor Domoradovice, který bude mít nově 10 členů.

Ke stávající sedmičlenné komisi tvořící: Ing. Jaromír Vícha, Martin Kowal, Eva Křížová, Karel Strak, Ludmila Řemelková, Václav Šustek a Ing. Marek Černý přibyli od roku 2018 ještě Ing. Ladislav Kříž, Ing. Karel Škrobánek a Ing. Lukáš Vícha.

Pro lepší transparentnost činnosti osadního výboru, byla nově vytvořena na těchto stránkách pod hlavičkou osadního výboru sekce ZÁPISY OSADNÍHO VÝBORU, která bude všem občanům přístupná k nahlédnutí. Nyní již máte možnost k nahlédnutí lednový zápis.

Stále platí, že své případné dotazy a námitky můžete psát přímo zde na stránkách, v sekci PRO VEŘEJNOST nebo na soukromý e-mail osadního výboru ovdomoradovice@email.cz.