Ještě máme všichni v paměti, jak nás v sobotu 2. února překvapilo povalení kříže u kaple. Kříž spadl na silnici a byl v podstatě zničen. Podařila se však velmi dobrá věc. Vedení města Hradec nad Moravicí, konkrétně místostarosta pan Mgr. Petr Havrlant si vzal na starost jeho opravu. Nutno říci, že tuto záležitost pojal velkoryse, takže místo jen opravy a uvedení do původního stavu, byla provedena celková rekonstrukce kříže a současně zabezpečení, aby se podobná událost již nemohla opakovat.

Rekonstrukce kříže byla svěřena Slezskému muzeu v Opavě, které prací pověřilo restaurátora,  zabývajícího se restaurováním kamenných památek,  panu Bc. Martinu Poláškovi, tedy  odborníku na slovo vzatému.  Práce na rekonstrukci probíhala po celé léto a v měsíci září byl kříž, zářící novotou, znovu usazen na své místo.  Dne 17. září 2019 byl slavnostně posvěcen.

Práce to byla náročná, a proto po dohodě s panem Poláškem byla uspořádána přednáška, na níž  bylo popsáno, jak práce probíhaly. Přednáška proběhla ve středu 20. listopadu v kulturním domě za poměrně značného zájmu občanů. Pan Polášek  připravil podrobnou obrazovou prezentaci, v níž dokumentoval co všechno bylo potřeba udělat.  V prvé řadě potvrdil, že kříž spadl vlivem silného poryvu větru, nikoliv zásahem nějakých vandalů. Pomocí různých chemických prostředků byl kámen očištěn od nánosu lišejníku, prachu a špíny, která za tu dlouhou dobu na něm ulpěla a posléze konzervován, aby byla zastavena přirozená destrukce vlivem počasí. Následovaly práce na doplnění scházejících kousků kamenů pomocí tzv. umělého kamene. Takovým způsobem byl opraven vertikální trámec kříže, který byl tak poničen, že prostě nebylo možno jednotlivé rozbité části spojit. Tím bylo způsobeno, že trámec je nyní o cca 10 cm delší. Úplně byla zničena soška Krista, proto byla zhotovena nová. Vzor pan Polášek nalezl na podobném kříži ve Stěbořicích. Se svolení tamního starosty a s jeho pomocí sošku z kříže sňali  a použili jako model pro odlití nové sošky.

Práce byla náročná i finančně. Město za rekonstrukci zaplatilo bezmála 70 tis. Kč. Podle vyjádření pana Havrlanta, byla událost s domoradovským křížem podnětem k provedení inventury stavebních památek sakrálního charakteru na území města Hradec nad Moravicí. Při této práci bylo zaevidováno vice než 100 kapliček, křížů a Božích muk a byl zaznamenán jejich technický stav.

Ve druhé části tohoto podvečerního setkání předal hradecký občan pan Ing. Josef Mravec Domoradovicím křišťálovou sošku sv. Barbory. Domoradovicím proto, že zdejší kaple je zasvěcena právě svaté Barboře. Vzhledem k tomu,že z liturgických důvodů není možno sošku umístit přímo do kaple, se pan Mravec rozhodl věnovat ji místnímu hasičskému sboru. Soška bude umístěna do vitríny v hasičské zbrojnici, která bude pro tento účel vyrobena.

 

 

 

 

Fotky ZDE