Také letos byl v sobotu 7. prosince 2019 při zpěvu koled a teplého punče slavnostně rozsvícen vánoční strom na horním konci naší obce. Koledy a vánoční písně nacvičily děti pod vedením paní Dáši Jaschkové. V kulturním domě pak po usazení všech příchozích následovalo vystoupení maminek a dětí z Domo Aktivity Klubu, které si v přestrojení připravily originální „čertovský tanec“. Pak už následovalo to, na co všechny děti netrpělivě čekaly – příchod Mikuláše za doprovodu anděla a čertů. Ti s sebou pro všechny děti přinesli sladkou odměnu za jejich vzorné chování po celý rok, ovšem ne zadarmo, ale za přednes básničky či písničky, které byly občas velmi kreativně a jedinečně zpracovány. Čerti naštěstí ani v jednom případě nemuseli nikoho pokárat, protože v Domoradovicích, jak řekl Mikuláš, jsou velice hodné děti, a proto se nemusíme bát, že by za námi tato výjimečná návštěva znovu nepřišla. Po celý večer byl k dispozici sladký a slaný raut, na nějž pochutiny připravily nejen maminky z Domo Aktivity Klubu, za což jim patří velké díky.

FOTKY Z AKCE ZDE