V neděli dne 2.5.2021 konala se v kostele sv. Antonína v Melči tradiční floriánská mše svatá za živé a zemřelé hasiče z Domoradovic, Melče a Filipovic. Mše se konala za celkem přísných protiepidemických opatření s rouškami a rozestupy. V této době již bylo v platnosti jisté uvolnění, které dovolovalo účast na bohoslužbách neomezenému počtu lidí a je již též povolen hromadný zpěv. Mše se zúčastnili pouze hasiči z Domoradovic a Melče. Ostatní sbory hradeckého okrsku nebyly pozvány, protože v době, kdy se mše připravovala, platilo ještě omezení počtu  účastníků bohoslužeb. Při této příležitosti byla posvěcena křišťálová soška svaté Barbory, kterou v roce 2019 věnoval domoradovským hasičům pan ing. Josef Mravec z Hradce nad Moravicí. Soška je umístěna v kapli v Domoradovicích v okně nad vchodem a v noci je osvětlena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Fotky ZDE