V neděli 30.5.2021 byla výjezdová jednotka povolána k uvolnění komunikace v chatové oblasti v katastru obce Domoradovice. Komunikace byla blokována padlým stromem, který přepadl přes stěnu Weisshuhnova kanálu a svou horní části zasahoval do silnice. Strom bylo nutné odklidit v celé délce, neboť hrozilo následné sesunutí z prudkého svahu. Při zásahu jednotka spolupracovala s profesionálními hasiči ze stranice v Opavě. Účast: M. Vaněk, M. Kowal, R. Kowal, P. Hanák, V. Kříž.