Nejprve je nutno vysvětlit ono DOMO SENO. Samozřejmě, že to nemá nic společného se suchou trávou na 4, což je seno. Již delší dobu si různá uskupení v Domoradovicích dávají do svých názvů přídomek DOMO a pak zkratku názvu jejich působnosti. Tak vzniklo DOMO MOTO, DOMO BIKE TEAM a jiné.  Podobně tedy vznikl i název Klubu seniorů. Tedy ono SENO jako asociace na slovo senior, což dle slovníku cizích slov znamená buď starší ze dvou lidí stejného jména, nebo příslušník starší věkové kategorie, či člen sboru, požívající zvláštní úcty. Můžete si vybrat.

Takže tohle sdružení uspořádalo v neděli 11. června tradiční svatodušní smažení vajec, na které byli pozvání všichni domoradovští, nejen senioři. Vstupenkou bylo 5 vajíček na každou dospělou osobu. Výsledkem toho bylo, že bylo přineseno, usmaženo a snědeno na 250 vajíček. Podělte si to 5 a dostanete přibližný počet lidí, kteří přišli  před domoradovskou hasičárnu strávit krásné, příjemné a  slunečné  odpoledne. Dobrou náladu podpořily i písničky známého harmonikáře pana Jana Beinhauera z Branky. Organizační stránku zajišťoval předseda klubu pan Winfried Kowal a paní Ludmila Řemelková. Jejich zásluhou všechno klapalo jako po másle. O občerstvení tekuté se starali pánové Jaroslav Kříž a Ladislav Řemelka. Přípravy smaženice se ujaly dámy paní Helena Urbánková a Marie Jaschková. Zhostily se toho skvěle. Svědčí o tom to, že nic nezbylo.

Málokdo, lépe řečeno téměř nikdo nevěděl, že pani Janette Římská (Urbánková) se zabývá zajímavým koníčkem, a to sbíráním a restaurováním dětských kočárků. Svou sbírku, která obnáší na 50 exemplářů nám při této příležitosti představila.

Hned na následující den pondělí 12. června nám paní Hanka Kowalová zařídila exkluzivní prohlídku zámku v Hradci nad Moravicí. V pondělí proto, že v tento den je zámek pro veřejnost uzavřen. Ve 14 hodin se před zámkem shromáždila skupina 37 lidí (paní Hanka si nás pěkně spočítala) a pod jejím vedením jsme se vydali na prohlídku. Kromě obdivu nádherných zámeckých interiérů jsme žasli nad skutečně fundovaným výkladem paní Hanky. Její znalosti historie hradeckého zámku jsou skutečně obdivuhodné. Protože prohlídka byla skutečně exkluzivní, trvala více než 2 hodiny. Paní Hano děkujeme.

 

FOTKY Z AKCE ZDE