Ve čtvrtek 25. května 2017 se v 17 hodin sešli v hasičárně senioři, aby společně oslavili svátek matek. První část se odehrála na prostranství před hasičskou zbrojnicí. Sestry Řemelkovy a sestry Kowalovy se představily jako tanečnice a svými tanečními kreacemi přítomné velmi pobavily. Velmi působivý projev na téma úloha ženy – matky v našich životech přednesl pan Rudolf Vícha. Všechny přítomné ženy pak obdržely kytičku. Další program již probíhal v klubovně hasičské zbrojnice. Bylo podáno malé občerstvení. Nezapomělo se ani na blahopřání paní Stázce Grodové ke kulatým narozeninám a panu Winfriedu Kowalovi k nekulatým narozeninám. A tak se hasičárnou neslo tradiční „Živijó..“ i „Víťa má dnes narozeniny…“. Došlo samozřejmě i k přípitku a pak již v družném hovoru pokračovala volná zábava až do večerních hodin.

Některým našim maminkám a babičkám zdravotní stav nedovolil osobní účast na tomto setkání, a tak je v pátek navštívili zástupci klubu a kytičku s přáním jim předali  doma.

Další setkání klubu se bude konat v neděli 11. června, kdy si usmažíme tradiční svatodušní vajíčka. V pondělí odpoledne proběhne speciální prohlídka hradeckého zámku jen pro náš klub. Všichni senioři jsou zváni.

Další fotky:

>ZDE<