Ve čvrtek 22.6.2017 byl na kopci „Na kříži“ na východní straně obce vztyčen nový dřevěný kříž. Kříž na tomto kopci stál od nepaměti. Od tohoto artefaktu konečně získal své jméno. Kříž, který byl novým křížem nahrazen, byl zde instalován v roce 1996. Posvěcen byl při slavnostním ceremoniálu na poutním  místě Maria Tallhoff 9. září 1996. Krátce po jeho umístění na místo, nějakému nenechavci začal tak silně vadit, že jej pravděpodobně motorovou pilou, povalil. Pan Karel Strak spolu  s Janem Hrbáčem však kříž znovu vztyčili. Čepový spoj, který měl zabezpečit jeho  stabilitu však rozmary zdejšího drsného počasi natolik rozrušily, že se kříž  začal naklánět a hrozilo jeho zřícení. Zmínění pánové se proto rozhodli, že na kopec umístí kříž nový. Dřevo obstaral a kříž vyrobil pan Jan Hrbáč. Plechová postava ukřižovaného Ježíše Krista, jejíž stav byl posouzen jako dobrý, byla použita ze starého kříže. A tak výše uvedeného dne, skupina dobrovolníků pod vedením pana Karla Straka (Jiří Hanák, Václav Schindler, Jaroslav Kříž, Jan Hrbáč) a za vydatné pomoci Avie s plošinou pana Jiřího Pracného s řidičem Karlem Víchou, vztyčili na kopci nový kříž. Před tím ovšem byl prostor upraven. Byla instalována lavička, která poslouží poutníkům k odpočinku, ke kříži byl vydlážděn chodník a byla posekána tráva. Bohužel pohledu na kříž ze strany od vesnice brání již vzrostlé lípy. Na druhé straně však výhled z tohoto kopce na Domoradovice, Žimrovice, hradecký zámek i krajinu na jižní straně je úchvatný.

Prostor však esteticky narušuje  zbytek loňského stohu slámy 1. hradecké a.s.. Doufejme však, že tyto zbytky společnost brzy odstraní a výhled na kopec nebude nic narušovat.

FOTKY ZDE