pozar 30_7_201530.7.2015 v 17:23 byla naše Výjezdová jednotka povolána k požáru travního porostu v Domoradovicích. Během 5 minut byla jednotka v počtu 6 členů v hasičárně a byli připraveni k výjezdu. Po dalších 5 minutách vše přichystali a vyjeli k zásahu. Na místě už čekali další 2 hasiči.

Hořela louka pod kuřínem a díky větru, který směřoval k lesu hrozilo rozšíření do lesního porostu.

Současně s jednotkou Domoradovic dorazili na místo i hasiči z Melče s cisternou Karosa a tak jsme se rozhodli připravit dodávku vody pro přijíždějící hasiče s cisternami. Využili jsme hydrant a tím vytvořili vedení v délce cca 300 metrů k cisternám. Následně se připojili jednotky HZS Opava, Hradce a Jakubčovic.

Společnými silami jsme zabránili postupu ohně do lesního porostu a uhašení plochy cca 100 x 90 metrů. Akce byla ukončena za cca 2 hodiny.

Díky včasné reakci Vítězslava Kříže  – nahlášení požáru – bylo zabráněno rozsáhlejšímu postupu požáru do blízkého lesa. Také rodina Strakova byla aktivní při této akci od prvopočátku. Zájem místních rodáků svědčí o tom,  že jim není lhostejné co se ve vesnici děje a jsou ochotni pomoci v podobných situacích.

Všem zúčastněným děkujeme za pomoc. >FOTODOKUMENTACE ZDE<