1200x900V pondělí 20. července kolem 15. hodiny obdrželo operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru MSK tísňový hovor, který ohlašoval, že v katastru obce Mikolajice vypukl požár lesního porostu. Po příjezdu prvních jednotek byl již požár tak rozsáhlý, že muselo být na místo povoláno 16 jednotek hasičů a vrtulník pro letecké hašení. Požár byl lokalizován teprve následujícího dne v 5:35 hod. Ovšem tím to zdaleka nekončilo. Z důvodu obrovského sucha, vedra a silného větru se lokálně neustále objevovaly doutnající ohniska s rizikem vzniku dalšího požáru. Proto následovalo další prolévání nepřístupného terénu vodou a postupné úplné dohašování. Jelikož poblíž ohniska požáru nebyl žádný vodní zdroj, musela být voda dovážena v cisternách z okolních rybníků ve Štáblovicích a Dolních Životicích.

Z tohoto důvodu byla ve středu kolem 7:00 zburcována operačním střediskem i naše výjezdová jednotka k zásahu. Do 20 minut po nahlášení vyjel náš sbor ve složení: M. Kowal, L. Vícha, P. Hanák, M. Jaschek a V. Kříž na místo zásahu. S sebou měli připravené plovoucí čerpadlo a PS 12. Naše jednotka byla poté velitelem zásahu poslána k rybníku v Dolních Životicích, kde se starala o přečerpávání vody do mobilních cisteren CAS a to jak z PS 12, tak pomocí plovoucího čerpadla, čímž se výrazně zkrátila doba pro plnění cisteren.

Záchranné práce byly, po předání lesa do rukou lesního správce, ukončeny kolem 17:00 hodiny. V té době již naši jednotku posílili V. Jahn, R. Kowal a V. Šrom ml. Naše jednotka za tu dobu naplnila cisterny o celkovém objemu více jak 200 m3 vody. Poté se odebrala zpět na základnu do Domoradovic.

>FOTODOKUMENTACE ZDE<