IMG_20150721_193222IMG_20150721_195318Jelikož nás požádal náš člen sboru Rostik Vícha o vyčerpání své studny, využili tuto možnost naši hasiči k prozkoušení správné funkčnosti stříkačky PS 12 po delší odmlce a zkoušce nových savic. Po zhruba hodině byla studna vyčerpána téměř až na dno. Vyčerpaná voda posloužila k zálivce ovocného sadu a rovněž k zavlažení místního fotbalového hřiště. Akce se zúčastnili: velitel V. Jahn, R. Vícha, L. Vícha, J. Hanák, P. Hanák a strojník V. Šrom ml. Z technického hlediska proběhlo všechno bez problémů a můžeme konstatovat, že veškeré vybavení sboru je v plné pohotovosti připraveno k případnému zásahu.