Klapotání 2018 jsme začali ve čtvrtek po mši svaté. Setkali jsme se přesně v 19 hodin u hasičské zbrojnice. Než všichni dojeli také chvíli trvalo. Každopádně v počtu 10 klapačů jsme vyrazili do obce, abychom připomněli, že je v celé zemi klid a zvony „odletěly do Říma“. Lidé byli překvapeni, i přesto, že tato akce probíhá již 3. rokem po znovuobnovení. Někteří se dívali z oken, někteří zase vyšli ven. Byli jsme obdivováni, není divu, když jsme se den předem sešli k nacvičení. Jakmile jsme prošli celou obec, domluvili jsme se, jak to bude probíhat zítřejší den, tj. na Velký pátek. Na Velký pátek jsme se celá banda sešli ráno v 6 hodin již přichystaní, rozcvičení u vrchního kříže, kde jsme naši cestu započali kratičkou ranní modlitbou. Po rychlé obchůzce naší vsi jsme se brzkým autobusem vydali do Filipovic a následně do Břemí. Některé účastníky pátečního zájezdu bolely nohy už tehdy když jsme vylezli z autobusu a to byl jenom začátek. Ve Filipovicích byl udělán menší randál, přičemž jsme se snažili vzbudit naše spolužáky, rodinu a jiné příbuzné. Bohužel, nepodařilo se nám to. Dali jsme si přestávku na najedení se řízky (damadrovský šnicl), které nám rodiče přichystali. Po občerstvení jsme šli polní cestou do Břemí. Na konci polní cesty nás již čekal Ondra Kuděla, se kterým jsme byli domluveni. Předali jsme mu klapotku a mu nezbývalo nic jiného, že dělat randál s námi. Za naši práci a cestu nás obdařila paní Křížová, jež nám dala oplatky na posilněnou. Při čekání na zastávce jsme je rozbalili a čestně rozdělili. V poledne nás byl plný počet. V tu hodinu už jsme do Břemí nejeli. Večer se na nás moc počasí neusmívalo, ale nepršelo. Naštěstí začalo pršet až po klapotání, což byl snad zázrak? Když jsme vešli do ulice, kde sídlí knihovna a bývalá základní a mateřská škola, potěšil nás jeden pán, který nám věnoval 200 Kč, za což mu velmi děkujeme. Taktéž bychom rádi poděkovali paní Řemelkové, která nám darovala 100 Kč. Co se týče soboty, tak ta se moc nevyvedla, jelikož ráno jsme nebyli vůbec v plném počtu. Bylo to způsobeno tím, že Víťa Jahn letos opět zaspal a holky Kowalovy se v pátek večer omluvily. Vesnice byla odklapotána za fajn čas, a to půl hodiny. Když jsme ukončili ranní klapotání, Víťa Jahn vylezl ze svého brlohu a uráčil se přijít za námi. Nakonec jsme ještě dobře pokecali. V poledne jsme klapotali v plném počtu. Celá letošní akce byla ukončena na kopci „Na Kříži“, kde byla pronesena závěrečná modlitba a rozdány bonbony, získané od paní Víchové v tento den. 
Děkuji, že se letošní akce zúčastnilo tolik dětí, a že myslí na dění v obci. Snad se stále budou zapojovat, aby tuto krásnou tradici udržela další generace – naši potomci. 

Autor textu: Vítězslav Jahn