Domoradovští senioři sdružení v Klubu seniorů z Domoradovic a Břemí jsou v roce 2019 velmi aktivní. Kromě pravidelných schůzek vždy v poslední čtvrtek v měsíci, konaných ve společenské místnosti kulturního domu, uspořádali 4 výlety a oslavu Dne matek a smažení vajec. Den matek se slavil dne 11.5.2019 za spoluúčasti klubu DOMO mobility a byl spojen se svatodušním smažením vajec. Průběh oslavy podrobně ve svém příspěvku zde popisuje paní Pavla Řemelková. Připomenu jen, že po skončení kulturního programu následovalo usmažení a zkonzumování všech vajíček, které přítomni donesli jako symbolickou vstupenku (5 ks vajec na osobu). Přípravu smaženice a servírování obstaraly paní Marie Jaschková a Helena Urbánková. Celkem se snědlo asi 280 ks vajec. Bylo to příjemně strávené odpoledne v přátelské společnosti příjemných lidí.

 

18. července jsme  auty vyjeli po stopách těžby břidlice ve Slezsku. První zastávkou byla Raabova štola v Zálužné, kterou nás provedl a erudovaný odborný výklad o geologickém původu břidlice a její těžbě poskytl pan Zahnaš. Další cesta vedla do Budišova nad Budišovkou, kde jsme v restauraci U Radů poobědvali a po té navštívili zdejší Muzeum břidlice, kde nám odborný výklad poskytla vedoucí muzea paní Pavlů. Poslední zastávkou byl kostel Nanebevzetí Panny Marie v Budišově, kterým nás provedla opět paní Pavlů.

Fotky z putování o břidlici ZDE

 

21. srpna uspořádali soukromými auty výjezd na přehradu Slezská Harta, kde jsme postupně v deseti členných skupinách absolvovali plavbu lodí Santa Maria po hladině přehrady. Původně jsme chtěli plavbu uskutečnit na nové elektrické lodi HARTA. Ta ovšem, přestože již hladinu přehrady brázdí, nedostala zatím všechna příslušná povolení pro přepravu osob. Takže jsme se museli rozdělit na 3 deseti členné skupiny a plavbu uskutečnit postupně. Mohli jsme alespoň taky postupně poobědvat v přilehlé restauraci U kormidla a prohlédnout si kostel sv. Vavřince a jeho okolí. Dalším bodem programu byla prohlídka slezských větrných mlýnů v Hlavnici (tzv. Raabův mlýn) a v Cholticích. V Hlavnici se nepodařilo kontaktovat majitele. Ale protože objekt se nachází přímo u silnice a byl bez problémů přístupný, tak jsme se zde na chvíli zastavili a stavbu si prohlédli. Mlýn není funkční a jeho vnitřní vybavení není kompletní. Za to mlýn v Cholticích u Litultovic nám ukázal sám  starosta Litultovic pan ing. Jan Birgus. Mlýn je nyní v majetku obce Litultovice je plně vybaven a pan starosta se s námi podělil o všechny informace, které o mlýnu má,  jeho historii a o tom jak mlýn fungoval.

Fotky na Hartu ZDE

Zatím poslední ale celodenní byl autobusový zájezd do přečerpávací vodní elektrárny na Dlouhých Stráních a do Velkých Losin na prohlídku muzea výroby ručního papíru ve středu 18. září. Tento den bylo mimořádně krásné slunečné počasí, takže jsme se po výjezdu na horní nádrž elektrárny a po zdolání asi 80-ti příkrých schodů mohli kochat nádherným výhledem na jesenické pohoří. V areálu elektrárny jsme shlédli naučný film o elektrárně a pak jsme si prohlédli strojovnu.  Po cestě na horní nádrž jsme mohli vidět přehradu na říčce Divoká Desná, která slouží jako tzv. dolní nádrž, ze které se voda čerpá do nádrže horní. Následoval přejezd do Velkých Losin, oběd a prohlídka výroby ručního papíru. Po zpáteční cestě jsme ještě mohli navštívit dřevěný kostelík sv. Michaela v Maršíkově a vyslechnout si výklad pana Lichnera, správce kostelíku. Domů jsme se vrátili unaveni, ale spokojeni s vydařeným dnem.

Fotky z Dlouhých Strání ZDE