V pátek 20. září 2019 jsme se rozloučili s váženým občanem obce Domoradovice a zasloužilým členem Sboru dobrovolných hasičů panem Adolfem Jahnem.  Pan Adolf Jahn podlehl zákeřné nemoci 14. září. Pan Adolf nebyl nijak výjimečným člověkem, nikdy nezastával žádné veřejné funkce, avšak byl vždy připraven komukoliv pomoci, nebo alespoň poradit.

Narodil se 3. listopadu roku 1939 ve Filipovicích. Vyučil se stolařem a až do nástupu na vojnu v roce 1959 pracoval v krnovském podniku na výrobu nábytku. Na vojně sloužil u tankistů jako řidič tanku. Přestože to nebyla služba lehká, přinesl si odtud celoživotní obdiv k těmto strojům. Po vojně se již do továrny nevrátil a našel si práci v úpravně vody v Podhradí, kde pracoval až do roku 1999, kdy odešel do důchodu. Do sboru dobrovolných hasičů vstoupil v roce 1961 ve Filipovicích. V roce 1967  se přestěhoval do Domoradovic za manželkou Vlastou Vaňkovou a tak přestoupil do zdejšího sboru. Často jsme ho mohli vidět při různých slavnostních příležitostech ve slavnostní uniformě, jako člena čety praporečníků.

Přestože po vojně opustil práci v továrně na nábytek, práce se dřevem byla jeho celoživotním koníčkem. Zřídil si doma malou stolařskou dílnu. S pomocí přátel a také svépomocí si opatřil potřebné stroje a nářadí a po práci vyráběl různé výrobky pro svou rodinu i pro sousedy. Řemeslníkem byl velmi zručným. Dokázal vyrobit všechno, co se dřeva vyrobit dá, počínaje nábytkem a konče stavebními prvky jako jsou okna a schody a jiné. Ale nejen se dřevem to uměl. Uměl se chopit zednické lžíce a popasovat se i s uměním zednickým. Zemědělskou usedlost, do které se přiženil, s manželkou svépomocí celou zrekonstruovali a vytvořili tak důstojné bydlení pro svou rodinu. Ale nemyslel jen na sebe. Pomáhal na stavbách celé široké rodině i přátelům a známým.

V našich vzpomínkách zůstane jako uvážlivý, skromný a pracovitý člověk i jako přítel a kamarád.

Budiž čest jeho památce.