Petr se narodil 14. října roku 1955 Drahomíře a Aloisi Jaschkovým v Domoradovicích na č.p. 32. Jeho nejbližší rodina bude na něj vzpomínat jako na všestranně nadaného kluka, který nezkazil žádnou legraci, a tato vlastnost mu zůstala po celý život. Rád vypravoval příběhy o tom, jak ministrantoval v melčském kostele panu faráři Erichu Čujkovi, který byl dlouholetým rodinným přítelem.

Rodiče jej nechali vyučit zedníkem. Mnozí by mohli říci „jen zedníkem“? Ale Petr pojal toto řemeslo jako své životní poslání a kdo ho někdy viděl při práci, tak bez zaváhání  řekne, že Petr byl, jak se říká „pan zedník“. A proto byl v partě vždy šéfem.  Ale nevládl jen zednickou lžící, podle které získal mezi přáteli svou přezdívku (přátelé mu říkali kelňa). Vyznal se dobře i v řemesle truhlářském a vyznal se i v motorech a naučil se i hrát na harmoniku.

Jeho otec Alois byl aktivním členem místního hasičského sboru a k této zálibě dovedl i svého syna. Petr se stal členem sboru dobrovolných hasičů 1. Ledna 1972. Začínal jako řadový hasič, ale velmi brzy – již v roce 1990 byl zvolen do výboru. Zastával zde funkci hospodáře. A v roce 2000 ho členové zvolili starostou sboru. Tuto funkci zastával celých 10 let.Toto  období bylo obdobím velkého rozmachu sboru. Za tu dobu si sbor pořídil spolkový prapor, nový automobil OPEL VIVARO, který slouží dodnes, organizoval dvě velké slavnosti na oslavu stého a stopátého výročí založení sboru. Došlo k obnovení činnosti oddílu mladých hasičů a byla založena tradice celé řady zábavních a sportovních akcí. Zejména  vyhlášený sraz motorkářů DOMO MOTO, turnaje ve stolním tenise, mariáši a další.

Za svou aktivní činnost obdržel řadu spolkových vyznamenání. Naposledy v roce 1998 Medaili za příkladnou práci a v roce 2004 medaili za zásluhy.

Jeho náročná, namáhavá práce i jeho vysoké pracovní nasazení se bohužel projevilo na jeho zdravotním stavu. Nejprve se ozvala záda, jako následek zvedání těžkých břemen, posléze se připojila vážná choroba plicní. Petr se snažil ze všech sil těmto chorobám vzdorovat, bohužel  v pátek 17. dubna brzy ráno v tomto  zápase  podlehl.

Pohřeb se konal 21.4.2020 v kostele v Melči v době koronavirové pandemie, kdy platila přísná bezpečnostní opatření. Účastnit se obřadu v kostele bylo dovoleno jen nejbližší rodině. Obřad, který vedl čestný člen našeho sboru  O. Kamil Strak  byl proto přenášen reprodukovaně z kostela na hřbitov, bylo umožněno i ostatním – hasičům, spoluobčanům, spolupracovníkům a vzdálenějším příbuzným – být u obřadu přítomni. Všichni přítomni měli zahalené obličeje rouškami a udržovali mezi sebou rozestupy.

Z kostela rakev se zesnulým vynesli hasiči a ti ji též za zvuků hasičských sirén spustili do hrobu. Poslední poctu projevili přítomni průchodem kolem hrobu a soustrast truchlící rodině projevili pouze úklonou, nebo pokynutím.

Doufáme, že  až tato pandemie bude překonána a opatření k jejímu šíření budou zrušena, uspořádáme za svého starostu tryznu, při níž důstojným způsobem vzpomeneme na jeho působení ve sboru.

Budiž čest jeho památce.