V Hradeckých novinách, které vyjdou v měsíci srpnu bude  pravděpodobně článek, který upomíná, že 29. srpna proběhne v Domoradovicích oslava 170. výročí postavení a vysvěcení kaple svaté Barbory.

Z tohoto článku vyjímám:

Kaple stojí v místě, kde v 18. století stála dřěvěná zvonička, která byla posléze nahrazena malou – snad již zděnou – kapličkou. V žádném případě se však nejedná o kapličku, zvanou „Vaňkova kaplička“,  stojící na pozemku, který nyní vlastní  Ing. Ladislav Kříž. Kaplička, o které je řeč, byla v roce 1845 přestavěna do podoby dnešní kaple. Je vystavěna v barokním slohu a její věž měla cibulový tvar. Blízkost silnice, která byla postavena v roce 1903 a otřesy, které způsoboval provoz na ní způsobil, že  se začala bortit věž kaple. Proto byla věž v roce 1905 kompletně opravena do dnešní podoby, kdy má  tvar jehlanu. Věž je osazena dvěma zvony.

V letošním roce uplyne 170 let od jejího postavení a vysvěcení. Kaple byla zasvěcena svaté Barboře. Více informací o historii Domoradovic i historii kaple získáte z brožurky, která bude při této příležitosti vydána a bude zdarma k dispozici všem občanům.

Slavnost proběhne 29. srpna. Započne modlitbou svatého růžence v kapli ve 14.30 hodin. V 15 hodin pak bude v kapli mše svatá, kterou bude celebrovat náš duchovní správce otec Peter Augustin Kerak. Po skončení mše jsou všichni účastníci zvání na přátelské posezení v kulturním domě při kávě a koláčcích. Snad bude k mání i něco tvrdšíhol.