Dne 29.6. 2020 v čase 12:55 bylo po dvou dnech opět vysláno naše zásahové družstvo k technické pomoci, a to k odstranění padlého stromu přes silnici pod Domoradovicemi.
Účast: strojník Jaschek M., Hrbáč P., hasič Vícha R.