Dne 28.4. 2017 v 7:34 hod. byla vyslána naše jednotka k zásahu. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o ucpanou propust na malém vodním toku v oblasti chat nad Žimrovicemi směrem do Domoradovic. Vlivem ucpání propustku docházelo k zaplavovaní okolí a hrozilo i zaplavení rekreačních objektů v blízkosti zásahu. Požárními háky se jednotka pokoušela zprůchodnit propust, ale z důvodu stále velkého objemu přitékající vody s velkým množstvím unášeného lesního a polního materiálu se propustek stále ucpával. Jednotka tedy nasadila na pomoc plovoucí čerpadlo a PS 12 ve snaze odčerpat vodu a vyčistit rošt, který se stále zanášel. Bohužel díky velmi znečištěné vodě se neustále zanášel i sací koš PS 12. Tato snaha tedy nebyla úspěšná, proto jsme na místo přivolali posily a na místo přijela jednotka SDH Melč. Ta za pomoci  kalového čerpadla snížila hladinu nad propustí a jeden člen v brodících kalhotách vstoupil do vodního toku a uvolnil zanesený rošt a s pomocí lana od navijáku byl rošt zcela vytažen. Na místo se pak dostavili pracovníci SSMSK, kteří si místo převzali a naše jednotka se mohla zcela promočená dostavit zpět na základnu.

Zásahu se zúčastnili velitel Vlastimil Jahn, strojník Marek Jaschek, řidič Václav Šrom a hasič Vítězslav Kříž.

>FOTKY ZE ZÁSAHU ZDE<