V minulých dnech se ve schránkách domoradovických seniorů objevil letáček s výzvou, aby se v sobotu 4. února v 17 hodin dostavili do hasičské zbrojnice k „posezení a zavzpomínání“. Výzva měla mimořádný ohlas. V daný den a hodinu zasedací místnost hasičské zbrojnice zcela zaplnilo téměř 30 místních seniorů a seniorek. Přítomné pak přivítal pan Winfried Kowal, který v je úvodu seznámil se záměrem sboru dobrovolných hasičů něco pro starší obyvatele vesnice  udělat. Rozhodli se proto podpořit i finančně aktivitu seniorů, aby se více účastnili veřejného života.

Na toto téma se rozvinula živá debata a nápady se jen řinuly. Bylo dohodnuto, že o vzniku klubu bude informováno vedení města, čímž byl pověřen pan Kowal. Dále bylo dohodnuto, že se budeme pravidelně jednou měsíčně scházet a  první schůzka byla dohodnuta na 4. března do kulturního domu. Organizátoři připraví prohlídku starých fotografií i fotografí z akcí, které hasiči pořádali v roce 2016.

Vzhledem ke změně podmínek pro využití kulturního domu, které od 1. ledna zavedl městský úřad, budeme se scházet i nadále v prostorách hasičské zbrojnice.

Všichni přitomni dostali malé občerstvení v režii SDH.