5. a 6. října 2018 se konaly volby do senátu a zastupitelstvev obcí. V letošním volebním období se na kandidátkách města Hradce nad Moravicí objevilo v různých stranách a uskupeních hned 7 občanů z Domoradovic! A jak si vedli? Můžeme si gratulovat, protože opět po letech budeme mít v zastupitelstvu alespoň jednoho občana Domoradovic. Podrobněji viz tabulka.

Jméno Kandidátní listina Počet hlasů absolutně Mandát
Kowal Martin SNK OBČANÉ OBČANŮM 410 Ano
Vícha Jaromír Ing. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 392 Ne
Kříž Ladislav Ing. SNK Za lepší Hradec a obce 374 Ne
Škrobánek Karel Ing. ODS a nezávislí kandidáti 256 Ne
Hrubý Tomáš ANO 2011 245  Ne
Černý Marek Ing. Nestraníci 171 Ne
Paščáková Jarmila Česká str.sociálně demokrat. 91 Ne