V pátek 4. listopadu 2016 jsme se zúčastnili pohřbu  našehojiri-durrbeck-80-let dlouholetého člena pana Jiřího Dürrbecka. Pan Jiří Dürrbeck zemřel 31.10.2016 ve svých 83 letech.  Přesto, že rodina si nepřála oficiální účast hasičů, považuji za vhodné zmínit se alespoň  několika slovy o jeho působení v obci i ve sboru dobrovolných hasičů. Zejména pro ty mladší, kteří ho znali jen jako dobrosrdečného starého pána, kterého potkávali na jeho procházkách s pejskem.

Pan Jiří byl druhým nejstarším členem našeho sboru. Do sboru vstoupil v roce 1958 ihned po té, co se v Domoradovicích oženil. Ve sboru pracoval aktivně, byl dokonce po krátkou dobu starostou sboru (tehdy předsedou Základní organizace Československého svazu požární ochrany).  Jeho velkou zásluhou bylo pořízení vozidla značky Robur, když dosloužilo auto Praga RN. V šedesátých letech byl též členem obecního zastupitelstva.

Pan Jiří se narodil v Brance u Opavy, ale mládí prožil v Hradci nad Moravicí. Po ukončení školní docházky se vyučil se instalatérem a zaměřoval se zejména na plynové spotřebiče. Tehdy se domácnosti vybavovaly plynovými sporáky na propan butan a on byl prvním, na koho se lidé obraceli s žádostí o jeho instalaci. Po většinu svého života však pracoval jako řidič náklaďáku – nejprve u firmy Bytprům v Opavě a posléze v Zemědělském nákupním podniku v Opavě.

Postupem času, zejména když ho začaly  trápit různé neduhy, se z veřejného života stáhl a věnoval se pouze své rodině. Nicméně akcí, pořádaných sborem se často a rád zúčastňoval.

Zachovejme si ho proto v paměti jako dobrosrdečného člověka, který byl platným a váženým občanem obce, a který nikomu v rámci svých možností neodmítl pomoc.