6. února byla naše zásahová jednotka vyzvána opavským hasičským záchranným sborem vyzvána k ostrému výjezdu. Výjezdu se zúčastnili Martin Vaněk, Marek Jaschek a Vítězslav Kříž. Smyslem výjezdu bylo zjistit a kontrolovat stav ledové vrstvy na řece Moravici v lokalitě Rosoly, kde se začaly hromadit ledové kry a hrozilo zatopení některých chat. Po příjezdu jednotky hasičského záchranného sboru z Opavy nebyla situace vyhodnocena jako nebezpečná, a proto byla akce ukončena.