O víkendu 1.-3.6.2018 členové výjezdové jednotky JSDHO Domoradovice pomohli vytvořit největší hasičskou vodní fontánu na světě.

Celá akce byla organizována jako taktické cvičení, včetně všech náležitostí. Členové jednotky se na celou akci poctivě připravovali. Byl potřeba zátěžový test požární stříkačky a příprava materiálu pro zásah u vodního toku. Ve čtvrtek 31.5.2018 proběhlo naložení materiálu a v pátek 1.6.2018 ráno vyrazila jednotka do Prahy. Díky omezené kapacitě ubytovacích zařízení a stísněnému prostoru během konání samotné akce se aktivně mohlo zúčastnit pouze 5 členů. SDH Domoradovice na této akci reprezentoval Vlastimil Jahn, Martin Kowal, Roman Lysák, Martin Vaněk a Rostislav Vícha.

Akce Hasičská fontána 2018 se odehrála na Rašínově a Hořejším nábřeží mezi Jiráskovým a Palackého mostem. Diváci ji pozorovali z břehů řeky, mostů v centru hlavního města i z okolních kopců a lodí na vodě. Celou akci sledoval také komisař České knihy rekordů.

Jednotka měla určenou pozici č. 18 na Hořejším nábřeží. Čas příjezdu na místo byl přesně určen tak, aby organizace na místě a vykládka materiálu proběhla co možná nejplynuleji. Po rychlém vyložení materiálu se jednotka přesunula do vojenských kasáren v Ruzyni, kde bylo do neděle zajištěno ubytování a strava. Přesun na místo konání fontány byl následně realizován autobusy.

Ještě během pátečního večera a noci proběhla generální zkouška. Den poté, tedy v sobotu 2.6.2018 se už „jelo na ostro“ a v 22:15 hasičské stříkačky dvou set sborů z celé republiky zvedly z Vltavy za doprovodu hudby a barevných světelných efektů tisíce kubických metrů vody. Vltava se doslova vzedmula do vzduchu a vytvořila unikátní a dosud nevídaný vizuální zážitek, kdy se před diváky odehrál světelný koncert a vodní balet několika tisíců kubických metrů vody v jednom okamžiku. Půlhodinovou vodní show, kterou hasiči chtěli připomenout sto let vzniku Československa, sledovaly tisíce Pražanů a turistů.

Celkem se akce zúčastnilo více než 1000 hasičů z 210 hasičských družstev ze 77 okresů. Kvůli akci byl během večera omezený provoz na Jiráskově mostě a na nábřeží, zcela uzavřen byl pro dopravu Palackého most.

Využito bylo celkem 140 proudů vody z náplavek, 35 proudů z Palackého mostu, 50 proudů vody z Jiráskova mostu a 14 vodních proudů z prostředka Vltavy, kde měla symbolizovat pramen Vltavy. Nataženo bylo celkem 455 kusů hadic o celkové délce 6.950 metrů, instalováno bylo 102 kusů světel.

Vodní a hudební produkci otevřela hymna, následující část symfonické básně Vltava Bedřicha Smetany doplnil ve finále i ohňostroj, závěr pak patřil Slovanským tancům Antonína Dvořáka.

Po dvaceti minutách podívané Pražané hlasitě tleskali a křičeli nadšením. To byl asi ten nejkrásnější moment, protože bylo jasné, že se vše povedlo a jednotka z Domoradovic je tak od soboty 2. června 2018 součástí dějin nejen české, evropské, ale i světové historie.

Hasičská fontána byla také příležitostí pro setkání se členy spřáteleného sboru z Bělovsi. Společně strávili volné sobotní odpoledne a následně oslavili vydaření akce.