V pátek 28.11. se v místní hasičské zbrojnici konala veřejná schůze ohledně budoucnosti naší obce. Zúčastnit se mohl kdokoliv z obyvatel, kterému není lhostejná budoucnost naší malé obce.

Jelikož se poprvé po 8 letech nepodařilo nikomu z občanů Domoradovic v kandidátních volbách dostat do zastupitelstva či rady města Hradec nad Moravicí, nebudeme mít v nadcházejícím volebním období přímé spojení s vedením města. Proto je nasnadě tento problém nějak řešit a ve spojení s vedením města zůstat i nadále. A podle zákona č. 128/2000 Sb. Zákoně o obcích, máme reálnou šanci.

Je zde možnost vytvořit tzv. „OSADNÍ VÝBOR“, tedy komisi z řad obyvatel naší obce, která bude projednávat veřejné problémy týkající se obecní infrastruktury a dále je bude předkládat na zastupitelstvu města k projednání. Po dlouhých debatách byla odsouhlasena tato sedmičlenná komise: Ing. Jaromír Vícha, Martin Kowal, Eva Křížová, Karel Strak, Ludmila Řemelková, Václav Šustek a Ing. Marek Černý. Tento výbor, vybraný z řad zástupců vesnice si poté zvolí svého předsedu, který má právo jednat s představiteli města Hradec nad Moravicí.

Nutno ovšem podotknout, že zastupitelstvo města Hradec musí tento osadní výbor schválit a může se tedy stát, že z toho nakonec nebude nic, což je v jeho pravomoci. Návrh na vznik osadního výboru bude představitelům města v nejbližší době představen a uvidíme, jak se k tomu město postaví.